İller Bankası Onayı

İller Bankası

31.05.2013 tarihinde imalatını yapmış olduğumuz ürünler ile ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belgelendirme çalışmamızın tamamlanmasından sonra İller Bankası Onayı konusunda müracatımızı yaptık. 16.09.2013 tarihinden itibaren ürünlerimiz İller Bankası tarafından 43393 sayılı olur ile tasdik edilmiştir.